A contract voor bepaalde tijd is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer voor een bepaalde periode, zoals een jaar of zes maanden. Een contract voor onbepaalde tijd is een overeenkomst zonder einddatum. Een contract voor bepaalde tijd kan echter worden omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd, onder voorwaarden.

Er zijn verschillende redenen waarom een werkgever een werknemer in dienst zou willen houden na afloop van een contract voor bepaalde tijd. Een werknemer kan bijvoorbeeld zeer geschikt zijn voor de functie en de werkgever wil de werknemer graag behouden. Het omzetten van een contract voor bepaalde tijd naar onbepaalde tijd biedt dan mogelijkheden.

Er zijn echter wel voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een contract voor bepaalde tijd om te zetten naar onbepaalde tijd. Zo moet er sprake zijn van een reëel werkgeversbelang. Een werkgever moet kunnen aantonen dat het omzetten van het contract past binnen de bedrijfsvoering en organisatie.

Daarnaast moet er ook sprake zijn van continuïteit van de arbeidsrelatie. Als een werknemer bijvoorbeeld een halfjaar contract heeft gehad en vervolgens een paar maanden uit dienst is geweest, dan is er geen sprake meer van continuïteit en kan er geen omzetting naar onbepaalde tijd plaatsvinden.

Verder moet er ook rekening worden gehouden met de ketenregeling. Deze regeling houdt in dat er maximaal drie opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd mogen worden gesloten, met een tussenpoos van maximaal zes maanden. Als er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan er ook geen omzetting naar onbepaalde tijd plaatsvinden.

Als de werkgever en werknemer tot elkaar besluiten om het contract voor bepaalde tijd om te zetten naar onbepaalde tijd, dan moet dit schriftelijk worden vastgelegd. In de nieuwe overeenkomst moeten de arbeidsvoorwaarden en het salaris worden opgenomen.

Het omzetten van een contract voor bepaalde tijd naar onbepaalde tijd biedt mogelijkheden voor zowel werkgever als werknemer. Een werkgever kan zo een goede werknemer behouden en een werknemer krijgt meer zekerheid en continuïteit. Het is echter wel belangrijk om aan de voorwaarden te voldoen en de omzetting schriftelijk vast te leggen.